سرور مجازی ترید

VPS-TR1
 • 1 گیگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابایت حافظه
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 100 گیگابایت ترافیک
 • اروپا، ایران لوکیشن
VPS-TR2 0 موجود است
 • 2 گیگاهرتز پردازنده
 • 2 گیگابایت حافظه
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 200 گیگابایت ترافیک
 • اروپا، ایران لوکیشن
VPS-TR3
 • 4 گیگاهرتز پردازنده
 • 4 گیگابایت حافظه
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 400 گیگابایت ترافیک
 • اروپا، ایران لوکیشن
VPS-TR4
 • 6 گیگاهرتز پردازنده
 • 6 گیگابایت حافظه
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 600 گیگابایت ترافیک
 • اروپا، ایران لوکیشن
VPS-TR5
 • 8 گیگاهرتز پردازنده
 • 8 گیگابایت حافظه
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 800 گیگابایت ترافیک
 • اروپا، ایران لوکیشن
VPS-TR6
 • 12 گیگاهرتز پردازنده
 • 12 گیگابایت حافظه
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 1 گیگابیت پورت
 • 1200 گیگابایت ترافیک
 • اروپا، ایران لوکیشن