899,000تومان ماهانه

Server-IR1
پردازنده: Intel Xeon L5640
حافظه: 16GB DDR3
هارد: 3x146GB SAS
ترافیک: 1/4 نامحدود
پورت: 1 گیگابیت
دیتاسنتر: امین ایران
تعداد آی پی: 1 عدد
آپ تایم: 99.99%

1,099,000تومان ماهانه

Server-IR2
پردازنده: Intel Xeon L5640
حافظه: 32GB DDR3
هارد: 3x146GB SAS
ترافیک: 1/4 نامحدود
پورت: 1 گیگابیت
دیتاسنتر: امین ایران
تعداد آی پی: 1 عدد
آپ تایم: 99.99%

1,099,000تومان ماهانه

Server-IR3
پردازنده: Intel Xeon E5-2620
حافظه: 16GB DDR3
هارد: 1x3TB SAS
ترافیک: 1/4 نامحدود
پورت: 1 گیگابیت
دیتاسنتر: امین ایران
تعداد آی پی: 1 عدد
آپ تایم: 99.99%

1,299,000تومان ماهانه

Server-IR4
پردازنده: Intel Xeon E5-2620
حافظه: 32GB DDR3
هارد: 1x3TB SAS
ترافیک: 1/4 نامحدود
پورت: 1 گیگابیت
دیتاسنتر: امین ایران
تعداد آی پی: 1 عدد
آپ تایم: 99.99%