>>>> سرور اختصاصی ایران

Server-D03 0 موجود است

ایران

 • پردازنده Intel Xeon L5650
 • حافظه ۳۲GB DDR3
 • هارد 2x500GB SSD
 • پورت 1 گیگابیت
 • ترافیک 1/8 نامحدود
Server-D02 0 موجود است

ایران

 • پردازنده Intel Xeon E5-2650
 • حافظه 64GB DDR3
 • هارد 1x1000GB SSD
 • پورت 10 گیگابیت
 • ترافیک 1/8 نامحدود
Server-D01 0 موجود است

ایران

 • پردازنده Intel Xeon L5640
 • حافظه 96GB DDR3
 • هارد 1x1000GB SSD
 • پورت 1 گیگابیت
 • ترافیک 1/4 نامحدود