-- کلوکیشن

میزبانی سرور ایران - 1 یونیت

- پورت شبکه 1Gbpsو فیبر 10Gbps
- هر آیپی 55 هزار تومان
- رعایت استاندارد ISO 27001
- پشتیبانی و مانیتورینگ 24/7/365
- دیوار آتش سخت افزاری و نرم افزاری
سیستم اعلام و اطفا حریق

میزبانی سرور ایران -2 یونیت

- پورت شبکه 1Gbpsو فیبر 10Gbps
- هر آیپی 50 هزار تومان
- رعایت استاندارد ISO 27001
- پشتیبانی و مانیتورینگ 24/7/365
- دیوار آتش سخت افزاری و نرم افزاری
سیستم اعلام و اطفا حریق

میزبانی سرور ایران -4 یونیت

- پورت شبکه 1Gbpsو فیبر 10Gbps
- هر آیپی 40 هزار تومان
- رعایت استاندارد ISO 27001
- پشتیبانی و مانیتورینگ 24/7/365
- دیوار آتش سخت افزاری و نرم افزاری
- سیستم اعلام و اطفا حریق