هاست پشتیبانی (Backup)

هاست بک آپ - DE1
 • فضای ذخیره سازی 100 گیگ
 • نوع هارد ساتا
 • پهنای باند نامحدود
 • گواهینامه اس اس ال دارد
 • آنتی ویروس ایمینوفای 360
هاست بک آپ - DE2
 • فضای ذخیره سازی 200 گیگ
 • نوع هارد ساتا
 • پهنای باند نامحدود
 • گواهینامه اس اس ال دارد
 • آنتی ویروس ایمینوفای 360
هاست بک آپ - DE3
 • فضای ذخیره سازی 500 گیگ
 • نوع هارد ساتا
 • پهنای باند نامحدود
 • گواهینامه اس اس ال دارد
 • آنتی ویروس ایمینوفای 360
هاست بک آپ - DE4
 • فضای ذخیره سازی 1000 گیگ
 • نوع هارد ساتا
 • پهنای باند نامحدود
 • گواهینامه اس اس ال دارد
 • آنتی ویروس ایمینوفای 360
هاست بک آپ - DE5
 • فضای ذخیره سازی 1500 گیگ
 • نوع هارد ساتا
 • پهنای باند نامحدود
 • گواهینامه اس اس ال دارد
 • آنتی ویروس ایمینوفای 360
هاست بک آپ - DE6
 • فضای ذخیره سازی 2000 گیگ
 • نوع هارد ساتا
 • پهنای باند نامحدود
 • گواهینامه اس اس ال دارد
 • آنتی ویروس ایمینوفای 360