سرور مجازی ایران

VPS-IR1 0 موجود است
 • 1 گیگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابایت حافظه
 • 50 گیگابایت هارد
 • 500 مگابیت پورت
 • 100 گیگابایت ترافیک
 • ایران لوکیشن
VPS-IR2
 • 2 گیگاهرتز پردازنده
 • 2 گیگابایت حافظه
 • 100 گیگابایت هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • 200 گیگابایت ترافیک
 • ایران لوکیشن
VPS-IR3
 • 4 گیگاهرتز پردازنده
 • 4 گیگابایت حافظه
 • 200 گیگابایت هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • 400 گیگابایت ترافیک
 • ایران لوکیشن
VPS-IR4
 • 6 گیگاهرتز پردازنده
 • 6 گیگابایت حافظه
 • 300 گیگابایت هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • 600 گیگابایت ترافیک
 • ایران لوکیشن
VPS-IR5
 • 8 گیگاهرتز پردازنده
 • 8 گیگابایت حافظه
 • 400 گیگابایت هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • 800 گیگابایت ترافیک
 • ایران لوکیشن
VPS-IR6
 • 12 گیگاهرتز پردازنده
 • 12 گیگابایت حافظه
 • 600 گیگابایت هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • 1200 گیگابایت ترافیک
 • ایران لوکیشن