سرور مجازی آلمان

VPS-DE1
 • پردازنده 1 گیگاهرتز
 • حافظه 1 گیگابایت
 • هارد 100 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود (منصفانه)
 • پورت 500 مگابیت
 • لوکیشن آلمان
VPS-DE2
 • پردازنده 2 گیگاهرتز
 • حافظه 2 گیگابایت
 • هارد 200 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود (منصفانه)
 • پورت 1 گیگابیت
 • لوکیشن آلمان
VPS-DE3
 • پردازنده 4 گیگاهرتز
 • حافظه 4 گیگابایت
 • هارد 400 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود (منصفانه)
 • پورت 1 گیگابیت
 • لوکیشن آلمان
VPS-DE4
 • پردازنده 6 گیگاهرتز
 • حافظه 6 گیگابایت
 • هارد 600 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود (منصفانه)
 • پورت 1 گیگابیت
 • لوکیشن آلمان
VPS-DE5
 • پردازنده 8 گیگاهرتز
 • حافظه 8 گیگابایت
 • هارد 800 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود (منصفانه)
 • پورت 1 گیگابیت
 • لوکیشن آلمان
VPS-DE6
 • پردازنده 12 گیگاهرتز
 • حافظه 12 گیگابایت
 • هارد 1200 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود (منصفانه)
 • پورت 1 گیگابیت
 • لوکیشن آلمان
VPS-DE7
 • پردازنده 16 گیگاهرتز
 • حافظه 16 گیگابایت
 • هارد 1600 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود (منصفانه)
 • پورت 1 گیگابیت
 • لوکیشن آلمان