سرور مجازی آلمان

VPS-DE1
 • 1 گیگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابایت حافظه
 • 100 گیگابایت هارد
 • 500 مگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان لوکیشن
VPS-DE2
 • 2 گیگاهرتز پردازنده
 • 2 گیگابایت حافظه
 • 200 گیگابایت هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان لوکیشن
VPS-DE3
 • 4 گیگاهرتز پردازنده
 • 4 گیگابایت حافظه
 • 400 گیگابایت هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان لوکیشن
VPS-DE4
 • 6 گیگاهرتز پردازنده
 • 6 گیگابایت حافظه
 • 600 گیگابایت هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان لوکیشن
VPS-DE5
 • 8 گیگاهرتز پردازنده
 • 8 گیگابایت حافظه
 • 800 گیگابایت هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان لوکیشن
VPS-DE6
 • 12 گیگاهرتز پردازنده
 • 12 گیگابایت حافظه
 • 1200 گیگابایت هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان لوکیشن