1,392,000تومان ماهانه

Server-DE1
پردازنده: Intel Core i7 6700
حافظه: 64GB DDR4
هارد: 2x4TB SATA
ترافیک: نامحدود
پورت: 1 گیگابیت
دیتاسنتر: هتزنر آلمان
پشتیبان گیری: 100 گیگابایت
تعداد آی پی: 1 عدد
آپ تایم: 99.99%

2,104,000تومان ماهانه

Server-DE2
پردازنده: Intel Core i7 8700
حافظه: 128GB DDR4
هارد: 2x8TB SATA
ترافیک: نامحدود
پورت: 1 گیگابیت
دیتاسنتر: هتزنر آلمان
پشتیبان گیری: 100 گیگابایت
تعداد آی پی: 1 عدد
آپ تایم: 99.99%

2,460,000تومان ماهانه

Server-DE3
پردازنده: Intel Core i7 9900K
حافظه: 128GB DDR4
هارد: 2x8TB SATA
ترافیک: نامحدود
پورت: 1 گیگابیت
دیتاسنتر: هتزنر آلمان
پشتیبان گیری: 100 گیگابایت
تعداد آی پی: 1 عدد
آپ تایم: 99.99%

2,816,000تومان ماهانه

Server-DE4
پردازنده: Intel Xeon E-2176G
حافظه: 64GB DDR4
هارد: 2x8TB SATA
ترافیک: نامحدود
پورت: 1 گیگابیت
دیتاسنتر: هتزنر آلمان
پشتیبان گیری: 100 گیگابایت
تعداد آی پی: 1 عدد
آپ تایم: 99.99%