هاست ایران

Host-IR1

سی پنل، لایت اسپید، کلود ‏لینوکس، ایمونیفای، آنتی ویروس، فایروال، پشتیبان گیری

 • 1 عدد تعداد دامنه
 • 1 گیگابایت مقدار فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک
 • رایگان گواهینامه SSL
 • نامحدود دیگر امکانات
Host-IR2

سی پنل، لایت اسپید، کلود ‏لینوکس، ایمونیفای، آنتی ویروس، فایروال، پشتیبان گیری

 • 2 عدد تعداد دامنه
 • 2 گیگابایت مقدار فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک
 • رایگان گواهینامه SSL
 • نامحدود دیگر امکانات
Host-IR3

سی پنل، لایت اسپید، کلود ‏لینوکس، ایمونیفای، آنتی ویروس، فایروال، پشتیبان گیری

 • 3 عدد تعداد دامنه
 • 5 گیگابایت مقدار فضا
 • 500 گیگابایت ترافیک
 • رایگان گواهینامه SSL
 • نامحدود دیگر امکانات
Host-IR4

سی پنل، لایت اسپید، کلود ‏لینوکس، ایمونیفای، آنتی ویروس، فایروال، پشتیبان گیری

 • 4 عدد تعداد دامنه
 • 10 گیگابایت مقدار فضا
 • 1000 گیگابایت ترافیک
 • رایگان گواهینامه SSL
 • نامحدود دیگر امکانات
Host-IR5

سی پنل، لایت اسپید، کلود ‏لینوکس، ایمونیفای، آنتی ویروس، فایروال، پشتیبان گیری

 • 5 عدد تعداد دامنه
 • 15 گیگابایت مقدار فضا
 • 1500 گیگابایت ترافیک
 • رایگان گواهینامه SSL
 • نامحدود دیگر امکانات
Host-IR6

سی پنل، لایت اسپید، کلود ‏لینوکس، ایمونیفای، آنتی ویروس، فایروال، پشتیبان گیری

 • 6 عدد تعداد دامنه
 • 20 گیگابایت مقدار فضا
 • 2000 گیگابایت ترافیک
 • رایگان گواهینامه SSL
 • نامحدود دیگر امکانات