هاست آلمان (NVMe)

Host-DE1

لایت اسپید، کلود ‏لینوکس، ایمونیفای، آنتی ویروس، فایروال، بکاپ گیری

 • تعداد دامنه 1 عدد
 • مقدار فضا 1 گیگابایت
 • ترافیک 100 گیگابایت
 • گواهینامه SSL رایگان
 • کنترل پنل cPanel
 • دیگر امکانات نامحدود
Host-DE2

لایت اسپید، کلود ‏لینوکس، ایمونیفای، آنتی ویروس، فایروال، بکاپ گیری

 • تعداد دامنه 1 عدد
 • مقدار فضا 2 گیگابایت
 • ترافیک 200 گیگابایت
 • گواهینامه SSL رایگان
 • کنترل پنل cPanel
 • دیگر امکانات نامحدود
Host-DE3

لایت اسپید، کلود ‏لینوکس، ایمونیفای، آنتی ویروس، فایروال، بکاپ گیری

 • تعداد دامنه 1 عدد
 • مقدار فضا 5 گیگابایت
 • ترافیک 500 گیگابایت
 • گواهینامه SSL رایگان
 • کنترل پنل cPanel
 • دیگر امکانات نامحدود
Host-DE4

لایت اسپید، کلود ‏لینوکس، ایمونیفای، آنتی ویروس، فایروال، بکاپ گیری

 • تعداد دامنه 1 عدد
 • مقدار فضا 10 گیگابایت
 • ترافیک 1000 گیگابایت
 • گواهینامه SSL رایگان
 • کنترل پنل cPanel
 • دیگر امکانات نامحدود
Host-DE5

لایت اسپید، کلود ‏لینوکس، ایمونیفای، آنتی ویروس، فایروال، بکاپ گیری

 • تعداد دامنه 1 عدد
 • مقدار فضا 20 گیگابایت
 • ترافیک 2000 گیگابایت
 • گواهینامه SSL رایگان
 • کنترل پنل cPanel
 • دیگر امکانات نامحدود
Host-DE6

لایت اسپید، کلود ‏لینوکس، ایمونیفای، آنتی ویروس، فایروال، بکاپ گیری

 • تعداد دامنه 1 عدد
 • مقدار فضا 30 گیگابایت
 • ترافیک 3000 گیگابایت
 • گواهینامه SSL رایگان
 • کنترل پنل cPanel
 • دیگر امکانات نامحدود
Host-DE7

لایت اسپید، کلود ‏لینوکس، ایمونیفای، آنتی ویروس، فایروال، بکاپ گیری

 • تعداد دامنه 1 عدد
 • مقدار فضا 40 گیگابایت
 • ترافیک 4000 گیگابایت
 • گواهینامه SSL رایگان
 • کنترل پنل cPanel
 • دیگر امکانات نامحدود
Host-DE8

لایت اسپید، کلود ‏لینوکس، ایمونیفای، آنتی ویروس، فایروال، بکاپ گیری

 • تعداد دامنه 1 عدد
 • مقدار فضا 50 گیگابایت
 • ترافیک 5000 گیگابایت
 • گواهینامه SSL رایگان
 • کنترل پنل cPanel
 • دیگر امکانات نامحدود